Human Touch                                                 

Anne Thestrup - Stanley Rosenberg teknikker
Neurodynamics

 
  • Iskias smerte? Smerter, sovende eller prikkende fornemmelse i arme og ben, hænder og fødder?

 

  •  Begrænset bevægelsesfrihed?

  • Kolde fingre, hænder og fødder.

  • Problemer med føelsesløsheder efter kemo både i fingre og fødder.

 

Måske er Neurodynamics noget for dig?

Nervevævet er et sammenhængende kontinium, der strækker sig fra hjernen til fingerspidserne og til huden i tæerne.

Man kan sammenligne nervesystemet med et træ, hvor roden er i hovedet, stammen i rygsøjlen og nerverødderne som grene. 

Forgreningerne når sammen med blodforsyningen, ud til hver en afkrog i kroppen.

Igennem nervesystemet opleves verden,og det er dette system der sørger for deelektro-kemiske impulser der får muskler,kirtler og organer til at udføre deresopgaver.

Udenom hver nervegren er der bindevævsindpakning. Dette udgør 20- 80 % af nervensdiameter.

De nerver som ligger udenfor central nervesystemet, kaldes for det periferenervesystem. 

Grenene af det periferenervesystem, løber i baner, sammen medarterier og vener mellem musklerne.

 

Nervevævet skulle kunne bevæge sig frit i sinbane, i forhold til det omkringliggende væv ogsamtidig er selve nerverne lidt elastiske. Disse forhold gør det muligt for ”træet” at tilpasse sig resten af kroppens strukturer, når kroppen indtagerforskellige stillinger.

Nervevævet er meget sårbart og kan skades.

Ved et slag, overstrækninger, brud, inflammationer,piskesmældstraumer etc., kannervevævet miste sin strækbarhed og sammenklistrestil det omkringliggende væv.

Ensidigt gentaget arbejde i form af sport, eller en fastlåst jobfunktion er eksempler på årsagertil at nervesystemets dynamik og tensionsforholdskades.

Disse problemer i nervevævet forårsager undertiden direkte og generende smerte, sovende fornemmelse eller en prikkende følelse i et lokalt område, men smerterne kan også være af springende karakter, eller give en generel utilpashed.

Funktionelt virker det, som om nerverne er forkorte.
Dette kan gøre sig gældende for hele systemet hos svært traumatiserede, eller kan begrænse sig til en enkelt nerve.

 

Bestemte bevægelser og kropsholdninger kan være udløsende for gener fra et forkortet nervesystem.

Derfor ændres bevægemønsteret og kropsholdingen, da man undgår bevidst eller ubevidst at komme i yderstillinger med kroppen.

Behandlingen går ud på at genskabe nervebanensfrie bevægelse. 

Man lærer en meget varsom og blid metode, hvor man kan lokalisere hvilke nerver der er begrænsede. 

Ved meget præcise bevægelser og rul / mobilisering af nerverne, frigøres sammenklistningerne.

 

 

Smertelindring og god kropsholdning opleves ofte inden for få eller bare en enkelt behandling.

Hos enkelte tager det længere tid og disse kan benytte sig af hjemmeøvelser.

Metoden er skabt af en fysioterapeut fra New Zealand og benyttes fortrinsvist af fysioterapeuter.

Kropsterapeuter kan bruge neurodynamics som behandling på snart sagt alle mennesker.

Denne ”massage” til nervesystemet virker vitaliserendeogså på et sundt system.

Det er meget relevant og virksomt på alle skader.

Den kan også bruges som en meget blid behandling til klienter, der er hårdt fysisk eller psykisk belastede. Den virker hurtigt og effektivt ved sportsskader.

Jeg er på den anbefalede behandlerliste hos Rosenberg institutet.

 

http://www.stanleyrosenberg.com/